ஞாயிறு, அக்டோபர் 02, 2011

மனிதநேயம்


என்னை நேசிக்குமளவு
உங்களை
நேசிப்பதுதான்
மனிதநேயம்

பலர்
நேயத்தை மறந்து
காயத்தை
நேசிக்கிறோம்…
தன்னை
அறிந்தவனுக்கு
விளங்கும்
மனித நேயமென்பது
உதவி அல்ல
உரிமை என்று.!

ஞாயிறு, மார்ச் 13, 2011

இனி

இனி
என்ன தயக்கம்
ஏன் நடுக்கம்
எதற்கு முடக்கம்
இன்னுமா மயக்கம்
போதும் சுனக்கம்
வேண்டாம் சிடுக்கம்
புறப்படு
அதோ மனிதச்சாலையில்
நடந்திடுவோம்
தமிழனாக.!