செவ்வாய், ஜூலை 07, 2009

வெற்றி

வெற்றியும் தோல்வியும்
வீரனுக்கு அழகு
இது வெறும்பேச்சல்ல
மனசுக்கு மருந்திடும்
வார்த்தை

வெற்றிப் பெறுவதற்கு
வாட்கையில்
வட்டமிடுகிறோம்
சிலர்

வாட்டம் பார்க்கிறோம்
கொண்டக் கொள்கையில்
கொடித்தண்டாய்
கோணம்ப் பார்க்கிறோம்

தோள் கொடுத்தவர்களுக்கு
தேளாய் கொட்டிவிட்டு
தெம்மாங்குப் பாடுகின்றோம்

வெட்டுவதில் வெற்றி
கட்டுவதில் வெற்றி
குத்துதலில் வெற்றி
கூத்தாடுதலில் வெற்றி
பொருள் தேடலில் வெற்றி
பதவி பறிப்பதில் வெற்றி
வெற்றியென
வேதைப்படும்
பேதைமனிதர்கள்

இவர்களுக்கு
வெற்றி இதுவென்றால்
தேவைக்கும் மேல்
தேடியப் பிறகும்
ஆசைக்கும் மேல்
அனுபவித்தப் பிறகும்
தெளிய வேண்டிய மனம்
தொல்லைப் படுவதேன்
தொடக்கம் தேடுவதேன்...?

மனிதனாக வாழ்வதில்
பொருமையாளனாக பூப்பதில்
பூரணத்தோடு கலப்பதில்
மட்டுமே
வெற்றியென்பது
வெற்றிடமில்லாமல்
வேறுன்றியிருப்பதை
எப்போது
நினைவுப்படுத்தி
வெற்றிக்கொள்ளப்போகிறோம்...!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக