புதன், செப்டம்பர் 24, 2008

13.கணக்கு

கணக்கு…

கணக்கு
இது இல்லாதவர்களின்
வாழ்க்கையில் பிணக்கு…

வாழ்க்கை கணக்கை
போடத் தெரியாவர்களின்
வாழ்க்கையில் சறுக்கு…

மனித வாழ்க்கை
விதி என்ற கணக்கு
உலக வாழ்க்கை
மதி என்ற கணக்கு…

இறைவன் ஆறு நாட்களில்
உலகத்தை படைத்த
கணக்கு…

மனித இனம் வளர்ச்சியடைய
பல மில்லியனில்
அணுக்களின் கணக்கு…

குடும்ப வாழ்க்கைக்கு
வரவு செலவு கணக்கு
செயல்களில்
நன்மை தீமை கணக்கு…

கற்பிப்பதற்கும்
கற்றுக் கொள்வதற்கும்
நேரங் காலம் கணக்கு…

இறைவனை வணங்க
ஐங்காலத் தொழுகை
கணக்கு…

தவறுகள் செய்ய நினைப்பது
தப்புக் கணக்கு
தானங்கள் செய்வது
தர்ம கணக்கு…

கொடுக்கல் வாங்களில்
கூட்டுக் கணக்கு
கொடுக்காமல் வாங்குவது
யாசகக் கணக்கு…

சொத்துக்களை வாங்குவது
ஆசைக் கணக்கு
சொந்தங்களை வெருப்பது
மோசக் கணக்கு…

மன்னித்து மறப்பது
நேயக் கணக்கு
மனிதர்களுக்கு உதவுவது
புண்ணியக் கணக்கு…

இறையை வணங்குவது
பக்தி கணக்கு
இறையை அறிய எண்ணுவது
நம்பிக்கை கணக்கு…

தன்னை அறிய ஆர்வப்படுவது
சுயக் கணக்கு
தன்னை அறியாமல் இருப்பது
பாவக் கணக்கு…!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக